Wet Arbeid in Balans (WAB) De WAB is op 28 mei 2019 goedgekeurd door de Eerste Kamer en de wet treedt op 1 januari 2020 in werking. De WAB is een pakket aan maatregelen waarmee de regering het verschil tussen ‘vast’ en ‘flexibel’ op de arbeidsmarkt wil verkleinen. In de brochure leggen we de belangrijkste maatregelen van de WAB aan u uit