• darkblurbg
  Hovenier
  Heb jij donkergroene vingers en ben je graag buiten in de weer? Dan is een baan in de groene sector voor jou perfect. En bij Flex Nijkerk hebben we regelmatig leuke groene vacatures.
 • darkblurbg
  Bouw
  Waar mensen leven wordt gebouwd en binnen de bouwsector zijn dan ook constant nieuwe vacatures die ingevuld moeten worden.
 • darkblurbg
  Logistiek
  Logistiek omvat alle activiteiten vanaf het inkopen van grondstoffen tot het afleveren van een product bij de consument.
 • darkblurbg
  Horeca
  Het woord horeca is een samentrekking en bestaat uit de woorden hotel, restaurant en café. De horeca omvat de bedrijfstak van alle diensten die horen bij hotels, restaurants en cafés.

Wanneer ben je een vakantiekracht?

Je bent een vakantiekracht als je 13 jaar of ouder bent en wanneer je als scholier of student in de zomermaanden (juni, juli en augustus) voor ons werkt en niet aansluitend bij Flex Nijkerk blijft werken. Hoewel vakantiekrachten dezelfde rechten hebben als normale uitzendkrachten, zijn er wel een paar verschillen. Zo heeft een vakantiekracht iets minder vakantierechten.

Een normale uitzendkracht krijgt per volledige werkmaand 16 vakantie-uren, een vakantiekracht 13,33. Flex Nijkerk betaalt je deze uren aan het einde van je vakantiebaan uit. Ook heb je als vakantiekracht geen recht op een reservering voor kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen en krijg je dus geen loon als je bijvoorbeeld tijdens werktijd naar de dokter moet.

Wat mag wel en wat mag niet?

Omdat de regels voor vakantiewerk nogal veelomvattend zijn, vind je hier  een samenvatting van de belangrijkste regels per leeftijdsgroep. Kijk ook op www.rijksoverheid.nl . Hier vind je alle ins en outs op het gebied van vakantiewerk. De vakantiewerkperiode is juni, juli en augustus.

Vanaf je 13e mag je officieel werken, maar er gelden wel regels over wat je mag doen en hoeveel je mag werken. Hoe ouder je wordt, hoe meer er kan. Afspraken met je werkgever staan in een contract.

Extra informatie voor vakantiewerk !

Arbeidscontract

Binnen een maand na de start van je baan is je werkgever verplicht je een arbeidscontract te geven. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jullie met daarin afspraken over:

 • het werk dat je doet
 • of je een vast of een tijdelijk contract hebt
 • het aantal uur dat je werkt
 • je brutoloon
 • je proeftijd (mag nooit meer zijn dan 2 maanden)

Je rechten & plichten: de cao

Uit het arbeidscontract moet ook duidelijk worden welke arbeidsvoorwaarden gelden. Vaak zijn deze vastgelegd in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). In een cao staan afspraken over bijvoorbeeld werktijden, reiskostenvergoeding, vakantieregeling en het salaris.

Een cao geldt vaak niet specifiek voor één bedrijf, tenzij het bedrijf heel groot is. Alle supermarkten horen bijvoorbeeld bij dezelfde cao. In welke supermarkt je dan ook werkt, er gelden dezelfde rechten en plichten. 

Per cao verschillen de afspraken. Vraag je werkgever daarom welke cao van toepassing is. Je kunt een exemplaar vragen om thuis na te lezen. Veel cao’s kun je ook op internet vinden. Als een bedrijf geen cao heeft, maken jullie zelf afspraken over je arbeidsvoorwaarden.

Zwart werken

Normaal gesproken betaal je belasting en sociale premies over je salaris. Deze worden ingehouden op je brutoloon. Wat overblijft is je nettoloon: het bedrag dat op je rekening wordt gestort.

Als je zwart werkt, betaal je geen belasting en sociale premies. Je bent dan ook niet verzekerd. Bij ziekte en vakantie krijg je niet doorbetaald en je krijgt ook geen vakantiegeld. Als je op het werk een ongeluk krijgt, hoeft je baas niks voor je te doen. Zwart werken is verboden.

Let op: jouw verdiensten en andere inkomsten

Het hele jaar door mag je met een bijbaan een bepaald bedrag verdienen, zonder dat je kinderbijslag in gevaar komt. De hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van je leeftijd en je woonsituatie. Als je jonger dan 16 bent en je woont thuis, mag je onbeperkt bijverdienen.

Ben je 16 of 17 en verdien je meer dan € 1285,- netto per kwartaal? Dan moeten jij of je ouders dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank die de kinderbijslag uitbetaalt. Je ouders krijgen dan minder of geen kinderbijslag. In juni, juli en augustus mag je nog eens € 1.319 extra verdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt.

Ben je 18 jaar of ouder en krijg je studiefinanciering, een OV Studentenkaart, zorgtoeslag of huurtoeslag? Houd dan rekening met de bijverdiengrens. Als je in 2018 € 14.456,00 of meer verdient, moet je (een deel van) de ontvangen toeslagen terugbetalen. Als je onder het nieuwe stelsel valt, mag je onbeperkt bijverdienen. Let er wel op dat als je de grens voor bijverdienen nadert,  je je studiefinanciering moet stopzetten.

 • Kijk voor meer informatie over de bij-verdiengrens op DUO.nl 

Loonheffing en loonheffingskorting

Als je werkt, ben je meestal in loondienst bij een werkgever. Over het loon dat hij je betaalt, houdt hij alvast belasting in. Dat heet loonheffing. Over een gedeelte van de belasting die je moet betalen, krijg je korting. Daardoor hoef je over een deel van je inkomen geen belasting te betalen. Dit regel je met de loonheffingskorting of met de studenten- of scholierenregeling.

Je krijgt dan van je werkgever het formulier Model opgaaf gegevens voor loonheffingen. Met dit formulier geef je je persoonlijke gegevens door en bepaalt je werkgever hoeveel belasting hij inhoudt op je loon. Laat je werkgever altijd een kopie van je identiteitsbewijs maken.

Studenten- en scholierenregeling

Volg je een opleiding? Vraag je werkgever dan de studenten- en scholierenregeling toe te passen. Hij houdt dan geen of minder loonheffing in op je loon. Je krijgt dan meer loon uitbetaald. Gebruik hiervoor het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)
Laat je werkgever altijd een kopie van je identiteitsbewijs maken.

Je hebt ook recht op korting op die belasting: de loonheffingskorting. In het formulier geef je aan of je werkgever die korting moet toepassen. Je krijgt dan meer loon uitbetaald.

Eventueel teveel betaalde loonbelasting terugvragen

Flex Nijkerk draagt belasting af over het brutoloon dat je verdient. Het kan zijn dat je teveel belasting betaalt wanneer je niet het hele jaar werkt. In dat geval kun je na het einde van het jaar de teveel betaalde belasting bij de Belastingdienst terugkrijgen.
Als je in een jaar hebt gewerkt dan krijg je aan het begin van het nieuwe jaar van ons een jaaropgave. Hierop staan loongegevens die je nodig hebt om dit aangifteprogramma in te vullen. Het aangifteprogramma kun je downloaden via www.belastingdienst.nl

Meer banen gelijktijdig

Heb je tegelijkertijd verschillende banen? Laat dan maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting toepassen.

terug